Borang Aduan

Butiran Pengadu


Butiran Kejadian


Butiran Saksi

Tidak lebih dari 50MB. Fail PDF, JPG, PNG, MP3, MP4, DOC/DOCX, XLS/XLSX, ZIP shj

Pengadu yang menggunakan Nama, E-mel atau No Telefon orang lain atau palsu, aduannya tidak akan dilayan dan dianggap sebagai Surat Layang, dan jika dilakukan oleh pekerja TNB, ianya boleh dikenakan tindakan tatatertib.

Saya mengaku bahawa saya telah membaca dan memahami Polisi Perlindungan Data Peribadi TNB dan Polisi Anti-Spam TNB.