Whistle Blowing Information System adalah merupakan platform untuk warga kerja TNB dan pihak luar bagi menyalurkan laporan mengenai salah laku warga kerja TNB.

TNB memberi jaminan bahawa identiti pelapor adalah dirahsiakan dan laporan yang dimajukan akan diambil tindakan sewajarnya. Sebarang pertanyaan mengenai integrity, sila hubungi kami di talian 1-800-888-862.

Laporkan Salah Laku

Laporkan maklumat salah laku tatatertib

Status Laporan

Semak Status Laporan